PROGRAM - HUDEBNÍ LÉTO V JEZEŘÍ 2016

Sobota 30. července v 17 hod.
ZAHAJOVACÍ KONCERT
Anna Hlavenková – soprán, Daniel Kfelíř - baryton, Hana Krejčová - mezzosprán, EISENBERG KVARTET: Jana Chytilová, Jiří Sycha - housle, Ivo Anýž - viola, Ilze Grudule - violoncello, Alena Hönigová - fortepiano
Kantáty L. van Beethovena, J. J. Röslera a klavírní koncert J. J. Röslera.
 
Sobota 6. srpna v 17 hod.
pos záštitou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze
umělecké vedení a fortepiano: Alena Hönigová
sbor: Denisa Birošová, Jozefina Eichlerová, Jakub Fischer, Uta Stevens, Veronika Mikešová, Hana Krejčová, Iva Lokajíčková, Júlie, Magdalena a Valerie Rovenské, Marika Pečená, Ondřej Pečený, Jan Typlt, Tomáš Vrba, Tomáš Vík, Pavel Adámek ad.
 
Spohrova opera Faust je jedním z klasických děl romantického operního repertoáru a byla znovuobjevena ve třicátých letech 20. století. V moderní době ale nikdy nebyla uvedena její první verze, která byla premiérována v Praze r. 1816 Weberovou operní společností (více než 30. let před pozdější daleko rozsáhlejší verzí této opery).
Z prvního provedení této opery v Praze je dochována dobová úprava pro klavír, sólisty a sbor v Pražském muzeu hudby a je také předlohou naší inscenace. Stejně jako v originálním provedení bude proložena mluvenými dialogy, tentokrát v češtině.
 
Sobota 13. srpna v 17 hod.
Hudba J. J. Röslera, L. van Beethovena, F. Liszta, J. L. Dusíka a F. Mendelssohna.
 
Sobota 20. srpna v 17 hod.
a
Xenia Löffler – zobcová flétna a hoboj
Daniel Deuter - housle
Bernhard Hentrich - violoncello
Stefan Maass a Stephan Rath – loutna, theorba
Tobias Schade - cembalo
Německé árie Georga Friedricha Händela a komorní hudba od Philippa Hyazintha Lobkowitze a jeho hudebních přátel.
 
Neděle 21. srpna v 15 hod.
Ensemble ConsolazioneKarel Valter – flauto traverso, Jan Tuláček – klasicistní kytara
Hudba Giulianiho, Carulliho, Diabelliho a Haydna.
 
Tento koncert volně zpracovává událost, která se odehrála ve Vídni na přelomu roku 1808/1809. V té době zde byl na návštěvě skladatel a hudební spisovatel Johann Friedrich Reichardt (1752 – 1814) a ve svém „hudebním cestopise“ nám popsal zážitky z koncertu, který si vyslechl v Lobkovickém paláci.

„I kníže Lobkowitz se svým zvučným basem, který užívá zcela po italském způsobu, živě účastní komorní hudby. Jeho orchestr zde hraje většinu instrumentální hudby, jednotlivé symfonie a ouvertury přednáší velmi zdařilým způsobem. Orchestr je ale posílen i řadou vzdělaných diletantů.
Na koncertě jsem slyšel poprvé i svého nejoblíbenějšího kytaristu Giulianiho a moc jsem toužil slyšet ho ještě mnohokrát znovu“.

z „Vertraute Briefe geschrieben auf einer Reise nach Wien"
od Johanna Friedricha Reichardta

Televizní reportáž z koncertu

 

Sobota 27. srpna v 17 hod.
SYMFONIE PRO KVARTET
Alena Hönigová – fortepiano
Lukáš Vytlačil - flauto traverso
Johannes Gebauer –  housle
Linda Mantcheva– violoncello
Ludwig van Beethoven/Johann Nepomuk Hummel: Symfonie č. 5 pro klavírní kvartet.


Hummlovy transkripce Beethovenových symfonií pro klavírní kvartet (s flétnou namísto violy) jsou mistrovskými skladbami v tomto žánru. Přestože přepisy orchestrálních děl pro komorní obsazení (na začátku 19. století nesmírně oblíbené) byly určeny většinou pro amatéry a domácí muzicírování, v řadě případů byly podobně jako v dnešní době hrány na základě skýtajících se možností a okolností a prezentovány těmi nejlepšími virtuózy.

Tak je tomu i v případě Hummelových transkripcí, které jsou nesmírně náročné a virtuózní, především pro klavír. Nejsou jen adaptací Beethovenovy předlohy, ale vpravdě novým tvůrčím dílem. Chybějící barvy orchestru jsou nahrazeny rozmanitostí motivů, arpeggií, bohatou ornamentací, ale i zcela novými hudebními řešeními. Především v partu fortepiana a flétny jsou využívány nové zvukové možnosti tehdejších nejmodernějších modelů těchto nástrojů.
Kompozici těchto skladeb předcházelo dlouholeté přátelství Hummela a Beethovena. Řadu let byly partnery v komorní hře (spolu se Schuppanzighem a dalšími), byli také často porovnáváni jako klavírní virtuosové. Přes mnohé zvraty v jejich vztahu byl Hummel jedním z hlavních organizátorů Beethovenova pohřbu a neváhal hrát na bicí ve slavném provedení Wellingtonské symfonie na Vídeňské konferenci.

500mg amoxicillin over the counter