Ilze Grudule

Ilze 3Ilze Grudule se narodila v Lotyšsku, kde vystudovala violoncello na Lotyšské hudební Akademii. Setkání se švýcarským violoncellistou Philippe Mermoudem bylo záhy rozhodujícím pro její další hudební kariéru. Po ukončení studií v Rize pokračovala v Centre de Musique Ancienne Mermoud de Genève, obor barokní violoncello. Od roku 2000 se vzdělávala dále na Schola cantorum basiliensis ve švýcarské Basileji (ve třídě Christopha Coina), v roce 2004 ukončila studium diplomem v oboru stará hudba.

Ještě v roce 2004 založila Kesselberg Ensemble s cílem uvádět obnovené premiéry barokní hudby ze Švýcarska a Lotyšska. Kesselberg Ensemble účinkuje na řadě festivalů a vydal několik prvonahrávek. Ilze spolupracuje rovněž s basilejským barokním orchestrem Capriccio a s ansámblem Il Proteo. Ilze je autorkou a produkční celé řady audiovizuálních představení kombinujících barokní prvky se soudobou hudbou a moderními jevištními prostředky. Četné nahrávky pro německý rozhlas, Chandos Records, cpo, Symphonia a Philips.

V roce 2005 Ilze založila festival barokní hudby v lotyšském Rezekne. Od roku 2008 vyučuje jako host na Lotyšské hudební Akademii. Vyučuje také na mezinárodních mistrovských kursech na University of Bogota a na hudební akademii v Kyjevě.