Ensemble Consolazione

Ensemble Consolazione jsou dva muzikanti - spolužáci z Pražské konzervatoře, kteří spolu hrají již od roku 1995. Hraním a postupným objevováním obrovského množství původního repertoáru pro flétnu a kytaru z počátku 19. století se ukázalo, že tato hudba vyžaduje zvláštní interpretační přístup. Křehká, elegantní a přitom svěží a virtuozní hudba, psaná často tehdejšími interprety pro vlastní koncertní potřeby, vyznívá také nejlépe při použití dobových nástrojů - vyváženost a zvuková barevnost obou takových nástrojů umožňuje hráčům použití jemných dynamických odstínů a artikulačních fines.

Ensemble Consolazione účinkuje na hudebních festivalech v České republice a dalších evropských zemích, někdy i v rozšířeném obsazení o violu. Tento rok nahrál ansámbl své druhé CD pro německé vydavatelství Ars Produktion.

Karel Valter hraje na kopie dřevěných příčných fléten (traverso) z konce osmnáctého a začátku devatenáctého století. Jan Tuláček hraje na originální kytaru vídeňského mistra Johanna Ruderta z roku 1814.