Lukáš Vytlačil

Lukáš M. Vytlačil, flétnista, dirigent, vokalista a hudební historik, je uměleckým vedoucím Ensemble Mathesius. Vystudoval na Konzervatoři v Teplicích hru na zobcovou a příčnou flétnu, později také dirigování u Jana Valty. Za tato studia obdržel r. 2007 Cenu Nadace Leoše Janáčka a kromě toho získal ocenění na několika soutěžích. V roce 2011 absolvoval barokní flétnu u Jany Semerádové na Univerzitě Karlově v Praze. Zúčastnil se mnoha interpretačních kursů u předních interpretů a pedagogů (např. Peter Holtslag, Ashley Solomon, Barthold Kuijken, Jostein Gundersen, Anneke Boeke, Petr Zejfart, Jorge Salgado Correia, Jesper Christensen, Peter Kopp ad.). Pod vedením Rebeccy Stewart se také věnuje zpěvu vokální polyfonie.

Od r. 2012 je členem barokního orchestru Ensemble Inégal a spolupracuje také s dalšími domácími soubory, jako Musica Florea, Capella Regia Praha, The Czech Ensemble Baroque či Harmonia delectabilis. Kromě ČR vystupoval také v Německu, Portugalsku, Gran Canarii, Polsku a Maďarsku. Jako dirigent spolupracoval např. se Severočeskou filharmonií, Orchestrem Fóra mladých, či klavíristou Ivem Kahánkem, a v l. 2006 - 2008 byl sbormistrem dětského sboru Fontána. Na jaře 2012 hrál na koncertě k výročí J. S. Bacha, který vysílal Český rozhlas 3, a s Ensemble Inégal se podílel na nahrávkách děl Missa Sanctissimae Trinitatis a Missa Paschalis Jana Dismase Zelenky. Kromě koncertů se věnuje také pedagogické činnosti. Vyučoval hru na zobcovou flétnu na Konzervatoři v Teplicích a připravoval také vzdělávací projekty pro Pražské jaro a Českou filharmonii. Nyní vyučuje hru na zobcovou flétnu na pražské Konzervatoři Jana Deyla a současně působí v Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR, v.v.i. Zabývá se taktéž historií a mluveným slovem.