PROGRAMKVĚTNOVSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2023

PROGRAMOVÁ BROŽURA KE STAŽENÍ 

25. 8. – 27. 8. 2023 
V kostele svatého Michaela archanděla v Blatně (mapa):
Pátek 25. 8. v 19 hod.
Písně Johanna Josepha Röslera (1771–1812) - NOVODOBÁ PREMIÉRA
Anna Hlavenková - soprán & Jan Kobow – tenor,
Alena Hönigová - fortepiano Walter/Ibach
Bettina Zimmermann - Life-painting / živá malba
 
V altánku v blatenském parku (při nepříznivém počasí v blatenském kostele)
Sobota 26. 8. v 17:00 hod.
Hudba A. Diabelliho, F. Carulliho a M. Giulianiho
Karel Valter - flauto traverso & Jan Tuláček - romantická kytara
  
V poutním kostele Navštívení Panny Marie v Květnově (mapa):
Neděle 27. 8. v 15 hod.
Moteta, písně a kantáty rodiny Bachů z let 1650–1700
Joowon Chung - soprán, Yosemeh Adjei - alt,
Christopher Renz - tenor, Steven Klose - bas
 
V kostele svatého Michaela archanděla v Blatně
Sobota 26. 8. 10:00–13:00 a 14:15 - 16:30
Neděle 27. 8.  10:00 - 13:00
MISTROVSKÉ INTERPRETAČNÍ KURZY - ZPĚV
 
V kostele svatého Michaela archanděla v Blatně
Pátek 1. 9. v 19 hod.