Jan Tuláček

Ensemble V roce 2006 absolvoval HAMU péčí prof. Milana Zelenky. Věnuje se hlavně interpretaci sólové a komorní hudby období raného romantismu na historické nástroje. Soudobou komorní hudbu pěstuje jako člen souboru Konvergence. Jeho hráčský um je zachycen na několika kompaktních discích a nahrávkách pro Českou televizi a Český rozhlas, jako dlouholetý člen Pražského kytarového kvarteta koncertoval v Evropě a zámoří. Kromě činnosti interpretační se profesionálně zabývá stavbou kopií historických kytar.