PROGRAM - HUDEBNÍ LÉTO V JEZEŘÍ 2016

Sobota 30. července v 17 hod.
ZAHAJOVACÍ KONCERT
Anna Hlavenková – soprán, Daniel Kfelíř - baryton, Hana Krejčová - mezzosprán, EISENBERG KVARTET: Jana Chytilová, Jiří Sycha - housle, Ivo Anýž - viola, Ilze Grudule - violoncello, Alena Hönigová - fortepiano
Kantáty L. van Beethovena, J. J. Röslera a klavírní koncert J. J. Röslera.
 
Sobota 6. srpna v 17 hod.
pos záštitou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze
umělecké vedení a fortepiano: Alena Hönigová
sbor: Denisa Birošová, Jozefina Eichlerová, Jakub Fischer, Uta Stevens, Veronika Mikešová, Hana Krejčová, Iva Lokajíčková, Júlie, Magdalena a Valerie Rovenské, Marika Pečená, Ondřej Pečený, Jan Typlt, Tomáš Vrba, Tomáš Vík, Pavel Adámek ad.
 
Spohrova opera Faust je jedním z klasických děl romantického operního repertoáru a byla znovuobjevena ve třicátých letech 20. století. V moderní době ale nikdy nebyla uvedena její první verze, která byla premiérována v Praze r. 1816 Weberovou operní společností (více než 30. let před pozdější daleko rozsáhlejší verzí této opery).
Z prvního provedení této opery v Praze je dochována dobová úprava pro klavír, sólisty a sbor v Pražském muzeu hudby a je také předlohou naší inscenace. Stejně jako v originálním provedení bude proložena mluvenými dialogy, tentokrát v češtině.
 
Sobota 13. srpna v 17 hod.
Hudba J. J. Röslera, L. van Beethovena, F. Liszta, J. L. Dusíka a F. Mendelssohna.
 
Sobota 20. srpna v 17 hod.
a
Xenia Löffler – zobcová flétna a hoboj
Daniel Deuter - housle
Bernhard Hentrich - violoncello
Stefan Maass a Stephan Rath – loutna, theorba
Tobias Schade - cembalo
Německé árie Georga Friedricha Händela a komorní hudba od Philippa Hyazintha Lobkowitze a jeho hudebních přátel.
 
Neděle 21. srpna v 15 hod.
Ensemble ConsolazioneKarel Valter – flauto traverso, Jan Tuláček – klasicistní kytara
Hudba Giulianiho, Carulliho, Diabelliho a Haydna.
 
Tento koncert volně zpracovává událost, která se odehrála ve Vídni na přelomu roku 1808/1809. V té době zde byl na návštěvě skladatel a hudební spisovatel Johann Friedrich Reichardt (1752 – 1814) a ve svém „hudebním cestopise“ nám popsal zážitky z koncertu, který si vyslechl v Lobkovickém paláci.

„I kníže Lobkowitz se svým zvučným basem, který užívá zcela po italském způsobu, živě účastní komorní hudby. Jeho orchestr zde hraje většinu instrumentální hudby, jednotlivé symfonie a ouvertury přednáší velmi zdařilým způsobem. Orchestr je ale posílen i řadou vzdělaných diletantů.
Na koncertě jsem slyšel poprvé i svého nejoblíbenějšího kytaristu Giulianiho a moc jsem toužil slyšet ho ještě mnohokrát znovu“.

z „Vertraute Briefe geschrieben auf einer Reise nach Wien"
od Johanna Friedricha Reichardta

Televizní reportáž z koncertu

 

Sobota 27. srpna v 17 hod.
SYMFONIE PRO KVARTET
Alena Hönigová – fortepiano
Lukáš Vytlačil - flauto traverso
Johannes Gebauer –  housle
Linda Mantcheva– violoncello
Ludwig van Beethoven/Johann Nepomuk Hummel: Symfonie č. 5 pro klavírní kvartet.


Hummlovy transkripce Beethovenových symfonií pro klavírní kvartet (s flétnou namísto violy) jsou mistrovskými skladbami v tomto žánru. Přestože přepisy orchestrálních děl pro komorní obsazení (na začátku 19. století nesmírně oblíbené) byly určeny většinou pro amatéry a domácí muzicírování, v řadě případů byly podobně jako v dnešní době hrány na základě skýtajících se možností a okolností a prezentovány těmi nejlepšími virtuózy.

Tak je tomu i v případě Hummelových transkripcí, které jsou nesmírně náročné a virtuózní, především pro klavír. Nejsou jen adaptací Beethovenovy předlohy, ale vpravdě novým tvůrčím dílem. Chybějící barvy orchestru jsou nahrazeny rozmanitostí motivů, arpeggií, bohatou ornamentací, ale i zcela novými hudebními řešeními. Především v partu fortepiana a flétny jsou využívány nové zvukové možnosti tehdejších nejmodernějších modelů těchto nástrojů.
Kompozici těchto skladeb předcházelo dlouholeté přátelství Hummela a Beethovena. Řadu let byly partnery v komorní hře (spolu se Schuppanzighem a dalšími), byli také často porovnáváni jako klavírní virtuosové. Přes mnohé zvraty v jejich vztahu byl Hummel jedním z hlavních organizátorů Beethovenova pohřbu a neváhal hrát na bicí ve slavném provedení Wellingtonské symfonie na Vídeňské konferenci.

500mg amoxicillin over the counter

Znak obce maly

logo barevne ve formatu jpg

podporil UK logo vodorovne ZELENE

bar.ces.poz

nzu logo

NPU logo

logo SFK

logo npu jez web