Livia Laifrová

Klavíristka a muzikoložka, Livia Laifrová je absolventkou Konzervatoře v Bratislavě a Filozofické fakulty Univerzity Komenského v oboru Hudební věda. Ve studiu muzikologie pokračovala na pařížské Sorbonně a v současné době dokončuje doktorskou práci s titulem Les musiciens de Bohême et de Moravie (1770-1830): identité nationale et rayonnement européen na EHESS v Paříži pod vedením Laure Schnapper.
Livia Laifrová přednášela na mnoha konferencích: Jan Ladislav Dussek: A Bohemian Composer en voyage through Europe v Římě, Antoine Reicha, compositeur et theoricien v Paříži a The String Quartet from 1750 to 1870: From the Private to the Public Sphere v italské Lucce. Mezi její nejvýznamnější současné publikace patří Nicodami et les musiciens de Bohême à Paris au temps d’Antoine Reicha.
Zakladatelka hudebního dua Harpianissimo, společně se Sarah Massuelles, objevuje a uvádí repertoár pro klavir a harfu od Dusika, Nadermana, Rigela, Boieldieua, Petriniho, Jadina, Bochsy, Riesa, Zoe de la Rue.
Pravidelně vystupuje jako sólistka, komorní hráčka a nadšeně se věnuje též pedagogické činnosti. V současné době je profesorka klaviru na Hudební škole v Boissy Saint-Léger. Je zde autorkou hudebních projektů: Les Bohémiens à Paris a Amusez-vous belles! Souvenirs de J. L. Dussek d’une soirée musicale au salon d’Elisabeth Vigée-Lebrun.