Bruno Kliegl

Bruno klieglBruno Kliegl je jeden z mála evropských hráčů na skleněnou harmoniku. Vystudoval hudební vědu, filosofii a germanistiku na univerzitě v Augsburgu a stal se tam brzy známým divadelním a kabaretním pianistou.
Od roku 1995 vystupuje Bruno Kliegl jako hráč na skleněné hudební nástroje. Hraje na skleněnou harfu (Musical Glasses) a slavnou skleněnou harmoniku vynalezenou Benjamin Franklinem kolem roku 1760, právě tak na Verrophon sestrojený roku 1984 Saschou Reckertem. Je členem souboru Sinfonia di Vetro.
S cílem znovuoživení původních skladeb pro skleněné nástroje podniká Bruno Kliegl rozsáhlý hudební a kulturně-historický výzkum. Spolupracuje také se soudobými skladateli a premiéroval řadu skladeb pro skleněné nástroje.
Jako sólista a komorní hráč vystupuje na koncertech i v divadelních produkcích v řadě zemí. Vystoupil například na Musikfestspiele Potsdam-Sanssouci 1997 a 1998, Europäische Glasmusikfestspiele Bayrischer Wald 1999 a 2001, Novalis Jahr 2001-2002 v Halle, Freibergu, Weissenfelsu a Oberwiederstedtu. Účastnil se divadelních produkce „Ikarus”, v Tanztheater v Bonnu/Bochumu 1999/2000, „Das mystische Haus” na Jakob-Böhme-Jubiläum Görlitz 1999 “ dále v Accademia Santa Cecilia Rom 2001, Festival of Arts and Ideas v New Haven 2001, v Teatro Maggio Musicale ve Florencii roku 2001 a byl sólistou Straussovy Ženy beze stínu v Miláně, Essenu a Mnichově.
Mezi jeho CD tituly patří „Idiophone und Membranophone der Leipziger Sammlung” (Muzeum hudebních nástrojů v Lipsku) nebo „Die Lehrlinge zu Sais”- audiokniha namluvená Andreasem Grainerem (Thomas Schmalz Verlag, 2001).

http://www.glasharmonika.org